Nuvarande styrelse

Styrelsen valdes på årsmöte den 1:a juni 2019.
År 2020 hölls inget årsmöte på grund av Covid-19
Förhoppningsvis kan ett årsmöte hållas under 2021.

Ordinarie ledamöter:
Niclas Fällström, Ordförande
Katarina Botwid - Vice ordförande
Henrik Pettersson - Sekreterare
Lars-Erik Kullenwall - Kassör
Charlott Winqvist
Anders Josefsson
Paul Bothén
Torbjörn Persson

Suppleanter:
Lena Helen Bengtsson
Berit Johansson
Johan Widunder

Adjungerade:
Henrik Åberg - webbansvarig

Revisorer:
Bertil Holmqvist
Carl-Eric Gabrielsson

Revisorssuppleanter:
Ingrid Holmqvist
Bengt Larsson

Valberedning:
Marie Wennerholm - sammankallande
Rita Linder
Emma Teengh Åkesdotter
Webbansvarig: Henrik Åberg
Ansvarig utgivare: Henrik Pettersson
Producerad av Nemus Webbyrå